24. oktober 2015

Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske romaers erfaringer fra København og Malmø

Dette studie baseres på 10 måneders antropologisk feltarbejde med rumænske romaer, som bor og arbejder på gaden i København og Malmø. Studiet har til hensigt at formidle ny viden om livet for en gruppe af personer i vores samfund, som ofte omtales, men som sjældent høres ved egen stemme. Der er fokus på betydningen af hjem og arbejde for denne gruppe af formelt hjemløse og arbejdsløse EU medborgere. Udgangspunktet er etnografisk materiale, som viser roma kvinder og mænds erfaringer med at opretholde hjemmet i Rumænien, skabe sig et trygt hjem på gaden samt at søge efter arbejde og arbejde med flaskesamling og tiggeri i København og Malmø.

Camilla Ida Ravnbøl: "Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere: rumænske romaers erfaringer fra København og Malmø" i Socialmedicinsk tidskrift vol 92, nr 3 (2015)