Familier til forhandling – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Forskning > Publikationsomtaler > Familier til forhandling

28. april 2014

Familier til forhandling

Artiklen undersøger hvilke forståelser og betydninger danske unge, anbragt i familiepleje, tillægger familien ved overgangen fra barndom til voksenliv. Den belyser de unges aktive medskabelse og forhandling af familieskabet i lyset af en dominerende samfundsdiskurs, der opretholder kernefamilien og det biologiske slægtskab som idealer. Der argumenteres for, at balancegangen i forholdet til henholdsvis den biologiske familie og plejefamilien skaber ambivalente følelser og til tider konflikter, der vanskeliggør tilværelsen som plejebarn. Artiklen bidrager således med en belysning af de unges oplevelser af og fortællinger om familien og en barndom levet helt eller delvist i plejefamilie.

Katja Haahkola Christensen: "Familier til forhandling" i Barn, nr. 1 2014

Artiklen baserer sig på Katja Haahkola Christensens speciale.