Den nye landbefolkning – Københavns Universitet

21. oktober 2015

Den nye landbefolkning

Denne rapport af post doc Birgitte Romme Larsen, ekstern lektor Zachary Whyte og professor Karen Fog Olwig er resultatet af en kvalitativ undersøgelse af de konsekvenser og betydninger, som tilstedeværelsen af asylcentre kan have for mindre lokalsamfund og lokale fællesskaber i danske landdistrikter.

Når et nyt asylcenter skal åbne et sted i Danmark, bliver der i medierne gerne skrevet to slags historier om det. Enten fortælles der om den utryghed og modstand, som nogle lokale giver udtryk for på for eksempel borgermøder eller sociale medier. Eller også fortælles der om det store fremmøde af frivillige i forbindelse med åbningen af et center, herunder de mange poser med tøj og legetøj, som lokale borgere møder op med. Det giver dog næsten sig selv, at de fleste naboer og genboer til et nyt asylcenter ikke entydigt befinder sig i den ene eller den anden lejr, og der findes meget lidt forskning om, hvordan tilstedeværelsen af asylcentre indvirker på lokalsamfund i mere bred forstand, økonomisk og socialt. Tilsammen har dette dannet baggrund for initiativet til nærværende forskningsundersøgelse, “Den nye landbefolkning”, støttet af Landdistriktspuljen ved det forhenværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Den nye landbefolkning (web-version)
Den nye landbefolkning (print-version)