03. august 2018

Debt, Interrupted: Indiens demonetiseringskrise og genopdagelsen af tillidens pengepolitik

Lektor Atreyee Sen ved Institut for Antropologi har bidraget til tidsskriftet Jordens Folk med artiklen ’Debt, Interrupted: Indiens demonetiseringskrise og genopdagelsen af tillidens pengepolitik.’ Artiklen er en del af temanummeret om gæld og undersøger gæld blandt daglejere i Indien.

I byer verden over oplever fattige arbejdere, at de er økonomisk forgældede til deres velhavende arbejdsgivere. Artiklen viser, hvordan et politisk tiltag om at demonetisere i Indien påvirkede tillidsforholdene mellem forskellige befolkningsgrupper, idet rige husholdninger i Calcutta blev økonomisk forgældede til fattige slumbeboere, der arbejdede hos dem som køkken- og rengøringspersonale. Det foreslås, at den økonomiske krise og dertil knyttede politiske forandringer har skabt langvarige gældsrelaterede følelser. Det etnografiske feltarbejde viser, hvordan den massive politiske og økonomiske forandring, der sker, når etablerede former for økonomisk udveksling forstyrres, kan skabe sympati- og ansvarsbånd mellem forskellige klasser i urbane fællesskaber.

Atreyee Sen, Debt, Interrupted: Indiens demonetiseringskrise og genopdagelsen af tillidens pengepolitik, Etnografisk Tidsskrift Jordens Folk, nr. 1-2, maj 2018.