09. februar 2016

Aaverparpaggiit– et tværfagligt møde om hvalrosser

Hvalrossen er en vigtig fangstressource i Thule området og det er samtidig en art for hvilken der for nylig er blevet indført kvoter som ikke helt tilfredsstiller fangernes ønsker. Biologernes og fangernes viden om hvalros adskiller sig på flere felter, og der er behov for tværfaglige studier mellem fangere, biologer og antropologer som kan blotlægge de flader hvor dialogen mellem parterne kan forbedres. I dette projekt er der udført mærkninger af hvalros med satellitsendere i Uummannap Kangerlua (Wolstenholme Fjord), som i de senere år har været isfri tidligt på året. Fjorden har store mængder hvalros og vi formoder at klimaændringerne har gjort det mere attraktivt for hvalrosserne at søge føde i denne fjord sent om foråret. Forandringer i form af klimaændringer og kvoter er en grundlæggende livsbetingelse i Thule området som fangersamfundet, såvel som biologer og antropologer, må forholde sig til. Den tværfaglige tilgang giver ny indsigt i både hvordan forandringen foregår og hvilke tiltag der kan fremme tilpasningen.

Astrid Oberborbeck Andersen, Janne Flora og Mads Peter Heide-Jørgensen: "Aaverparpaggiit– et tværfagligt møde om hvalrosser"; Tidsskriftet Grønland 4/2015