Forskningsudvalget

I Forskningsudvalget drøftes instituttets forskningsstrategi (herunder de faglige langtidsplaner) både som en fri faglig diskussion og i forhold til institutkontraktens punkter vedrørende forskning, herunder forslag til excellence og satsningsområder.

Udvalget drøfter desuden instituttets forskningskapacitet og ressourcer, herunder ønskede forskningsprofiler i forbindelse med kommende stillingsopslag. Udvalget behandler indkomne ansøgninger om tilknytning til instituttet fra eksterne ansøgere

Forskningsudvalget er rådgivende for Institutleder.

Alle nye ansøgninger til Forskningsudvalget og evt. meddelelser/breve til udvalget skal lægges i udvalgets postrum eller sendes til udvalgets sekretær. Forskningsudvalget afholder et møde om måneden. Resultatet af drøftelserne fremlægges og diskuteres på VIP-møder.

Medlemmer