Forskningstilknytning

Eksterne forskere

Eksterne forskere, der ønsker tilknytning til Institut for Antropologi enten som gæsteforskere eller i forbindelse med en projektansøgning, skal søge Forskningsudvalget om husningstilsagn. Kontakt instituttets forskningskonsulent.

Post Doc ansøgere

Hvis du søger om ansættelse på Institut for Antropologi i forbindelse med et postdoc-ansøgning, skal du først søge husningstilsagn gennem forskningsudvalget. Kontakt forskningskonsulenten for at høre hvornår næste frist for ansøgninger er.

Senest en måned før ansøgningsfristen skal du sende et udkast til projektbeskrivelse, forskningsplan, CV og evt. et budgetudkast samt en ph.d.-bedømmelse/et ph.d.-resumé til forskningskonsulenten.

Du modtager normalt svar fra Forskningsudvalget senest et par dage efter udvalgets månedlige møde. Hvis udvalget støtter din ansøgning vil du også modtage skriftlige kommentarer fra udvalgets fem medlemmer til, hvordan du kan styrke din ansøgning.

Når din ansøgning er godkendt af forskningsudvalget, vil du have mulighed for at få hjælp fra forskningsstøtteteamet. Hjælpen er afhængig af dine behov og hvor travlt teamet har. Opstilling og udformning af budget og gennemgang af formalia er et minimum vi bestræber os på at tilbyde. Forskningsstøtteteamet sørger også for at institutlederen underskriver de endelige budgetter et par dage før ansøgningsfristen.

Vi organiserer informationsmøder, seminarer og skriveworkshops for potentielle postdocansøgere ca. 2 gange årligt i samarbejde med de andre institutter på SAMF og HUM. Kontakt forskningskonsulenten for yderligere information.

Oversigt over fondsmidler

Yderligere information om møder, workshops og fundingmuligheder finder du på Forskerportalen på KUnet (intranet). Du kan også finde en oversigt over fundingmuligheder på Styrelsen for Forskning og Uddannelse.