Antropologer i råd og udvalg

Camilla Ida Ravnbøl

 • Medlem af referencegruppe i Nordisk Roma forskningsnetværk, RORHIN.

Cecilie Rubow

 • Medlem af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation under Det Frie Forskningsråd, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2013-2016.

Helle Samuelsen

 • Medlem af Udviklingspolitisk Råd i Det Åbne Danida, Udenrigsministeriet. 2013-2016.
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). 2015-2018.
 • Medlem af ekspertpanel i Det Norske Forskningsråd, FRIHUMSAM, udpeget af Norsk Forskningsministerium. 2016 og 2017.

Henrik Erdman Vigh

 • Bestyrelsesmedlem af Norglobal, Norges Forskningsråd. 2014-2019.
 • Bestyrelsesmedlem af Rikbankens Jubilæumsfond. 2019-

Karen Fog Olwig

 • Bestyrelsesmedlem i Det Danske Institut i Damaskus. 2001-

Kristoffer Albris

 • Medlem af Vidensnetværket ’Byerne og Det stigende Havvand'. 2019-

Nete Schwennesen

 • Medlem af faglig referencegruppe, Videnscenter for Værdig Ældrepleje, Sundhedsstyrelsen. 2018-2021.
 • Medlem af styregruppen for Sikkert Seniorliv, Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 2018-2019.

Oscar Salemink

 • Rådgiver på UNESCO projekt ‘Safeguarding Intangible Cultural Heritage and Development’ i Vietnam. 2012-

 

Simon Westergaard Lex

 • Medlem af EU-netværk om Citizen science. 2017-2020. 
 • Medlem af Network for the new Civilised Cities. 2019-

Stine Krøijer 

 • Formand for Mellemfolkeligt Samvirke. 2019-

Susan Whyte Reynolds

 • Stiftende bestyrelsesmedlem af Danish International Health Research Network. 1994-2009.
 • Bestyrelsesmedlem i Råd for Udvikling af Sundhedsforskning under FN's udviklingsorganisation (UNDP). 1996-2002.
 • Advisory-Board medlem i Organisation, Jura, Videnskab og Teknologi under Max Planck Institut. 2007-2011.