Uddannelsesudvalget – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Uddannelser > Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget holder ca. to møder pr. semester.

Medlemmer: Institutleder, Studieleder, VIP-medlemmer af Studienævn, Institut administrator.

Mødeleder: Heiko Henkel (Studieleder)

- diskuterer Instituttets overordnede uddannelsesstrategi og uddannelsesaktiviteter
- danner sig overblik over semestrets undervisning, frikøb m.v.
- laver langtidsplanlægning af undervisning

Rådgivende for Institutleder og Studieleder.

Sekretær for uddannelsesudvalget: Lasse Højmark Petersen