Samarbejdsudvalget - Institut for Antropologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Antropologi > Om instituttet > Råd og udvalg > Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget på Instituttet

Samarbejdsudvalget er et forum for udveksling af information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om arbejds- og personaleforhold.

Se HSUs (Hovedsamarbejdsudvalget på KU) hjemmeside vedr. samarbejdsudvalgets beslutningsmyndighed.

Samarbejdsudvalget afholder to møder pr. semester.

Deltagere: jf. SU-aftalen.

Mødeleder: Institutleder Helle Samuelsen
Sekretær for udvalget: Luise Mandrup Andersen

Medlemmer

A-Side (ledelsen)

Helle Samuelsen (Institutleder)
Heiko Henkel (Studieleder) 
Steffen Jöhncke (Vice-institutleder)
Christina Holbøll (Institutadministrator)

B-Side (medarbejderrepræsentanter)

Hanne Mogensen (Videnskabeligt Personale/VIP)
Stine Krøijer (Tillidsrepræsentant/TR for VIP)
Vicki Antosz (repræsentant for TAP)
Mette Marie Vad Carsten (repræsentant for Ph.D)
Helle Bundgaard (suppleant for tillidsrepræsentant)
Atreyee Sen (suppleant for VIP)
Oscar Salemink (suppleant for VIP)
Lasse Højmark Petersen (suppleant for TAP)