Tværfaglige aktiviteter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Antropologi > Om instituttet > Tværfaglige aktiviteter

Tværfaglige aktiviteter

Institut for Antropologi er involveret i en lang række tværfaglige aktiviteter inden for både forskning og uddannelse.

Forskningsprojekter

COMPASS - Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies

COMPASS er et forskningsprojekt, der studerer miljøbevægelser for at forstå, hvordan de påvirker miljøadfærd, sociale normer, og institutioner i samfundet. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, 3 økosamfund, 2 fødevarefællesskaber, 3 netværk, der arbejder med at bekæmpe spild, og 1 netværk, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet. Det løber indtil udgangen af 2020 og er bevilget af Veluxfonden.

Social Fabric

Social Fabric er et tværfagligt forskningsprojekt som er en del af Københavns Universitets stjerneprogrammer. Projektet skal kortlægge de fulde sociale netværk på tværs af kommunikationstyper for en årgang førsteårsstuderende ved at bruge smartphones som måleinstrumenter, såkaldte sociometre. Disse data, the social fabric, vil give nye perspektiver på social netværk som de udvikler sig i real tid.
Fra Institut for Antropologi deltager Professor Morten Axel Pedersen.

Smart Cities Accelerator – inkubator for bæredygtige, smarte byer i Øresundsregionen

Smart Cities Accelerator (SCA) arbejder for en fossilfri fremtid og for at skabe smarte byer i Øresundsregionen. Ledende videns-institutioner og udvalgte byer er gået sammen i et partnerskab med det formål, at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer.
I SCA, som løber fra 2016 – 2019, medvirker fem by-partnere; København, Høje Taastrup, Båstad, Lunds Kommune og Malmø, fire videns-institutioner; Københavns Universitet, Lunds universitet, Malmö högskola og Danmarks Tekniske Universitet, energivirksomheden Kraftringen og Høje Taastrup Fjernvarmeværk.
Projektet delfinansieres med 3,2 millioner Euro af den Europæiske regionale udviklingsfond gennem Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.
Fra Institut for Antropologi deltager adjunkt Simon Westergaard Lex.

HERILIGION - The heritagization of religion and the sacralization of heritage in contemporary Europe

What happens when religious sites, objects and practices are simultaneously considered heritage? Since World War II, cultural heritage is increasingly seen as defining identities and communities in times of change, and often what is now considered heritage was and still is seen as religious in nature and possibly sacred. Heritage, on the other hand, involves an explicitly secular gaze predicated on non-transcendant principles – historical, cultural, aesthetic. Heritagization might entail the sacralization of non-religious aspects of religious sites, objects and practices in a secular, immanent frame.
HERILIGION will produce new insights which can be used to understand these paradoxes and to manage and defuse potential tensions arising from such paradoxes, benefiting both religious and heritage constituencies in Europe. The research will take place at religious and heritage sites in Denmark, the Netherlands, Poland, Portugal, and the UK, or would focus on emerging practical heritage (so-called intangible cultural heritage) in these countries.
Professor Oscar Salemink from the Department of Anthropology is one of the Principal Investigators on the project.

Forskningscentre

SODAS - Copenhagen Centre for Social Data Science

New types of data, in particular digital data, is flooding the social sciences. The broad catchphrase for the analysis of such data is ‘data science’. Copenhagen Centre for Social Data Science is investigating new, digital forms of data – sometimes collectively known as big data – and the integration of such data with social scientific modes of enquiry.  Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS) serves as the basis for a dedicated interdisciplinary social scientific agenda in education and research.
Professor Morten Axel Pedersen is connected to the centre.

CAPS - Centre for Anthropological, Political and Social Theory

The primary objective of Centre for Anthropological, Political and Social Theory (CAPS) is to facilitate and promote theoretical research, debate and reflection in the social sciences and humanities. The centre is interdisciplinary in nature, and it promotes collaborative work with theoretically interested researchers at other departments across the social sciences and the humanities both in a Danish context and internationally.
CAPS offers a vibrant and pluralist intellectual culture. The researchers at the centre study critical theory, theorizing processes, philosophy of language, performativity, secularism, normative political theory, American pragmatism, subjectivity, and new species of phenomenology. They are often engaged in empirical research besides their theoretical interests.
Professor Ayo Wahlberg, Associate Professor Heiko Henkel and Associate Professor Stine Krøijer are all research members at CAPS

Uddannelser

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi er en to-årig deltidsuddannelse, der giver de studerende kompetencer til at belyse de sociale og kulturelle dimensioner af sygdom og sundhed. Uddannelsen er et samarbejde mellem Institut for Antropologi og Afdeling for Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet. 

Kandidatuddannelsen i Global Development

MSc i Global Development er en to-årig kandidatuddannelse på engelsk, der giver de studerende kompetencer til at analysere og udvikle løsninger på en globaliseret verdens udfordringer. Uddannelsen udbydes sammen med Institut for Økonomi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi.

Kandidatuddannelsen i Global Health

MSc i Global Development er en to-årig kandidatuddannelse på engelsk, der giver de studerende kompetencer til at arbejde med de mange sammenhængende faktorer, der påvirker helbred og sygdom i en globaliseret verden. Uddannelsen udbydes af KU´s School of Global Health, der er forankret på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Andre tværfaglige aktiviteter

Global Development

The University of Copenhagen is the strongest Danish research and education institution with respect to activities related to developing countries. The university has a number of internationally recognised research groups that have contributed significantly to solving the challenges of developing countries. The Department of Anthropology is very much involved in this research.
To coordinate the activities within the theme of global development, University of Copenhagen has established a working group (formerly known as KU Uland) of which Head of Department Helle Samuelsen is chair.