Videresend til en ven

Som drikkes, så studeres

Det er ikke kun mængden af alkohol, der er interessant at undersøge i forbindelse med rustur og studiestartsforløb. Måden hvorpå alkohol bliver drukket er i høj grad medvirkende til at påvirke, hvilken type studerende de nystartede bliver, skriver PhD-studerende Mette My Madsen, der har forsket i studerendes alkoholvaner