Workshop: Demensteknologier i praksis – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Institut for Antropologi > Om instituttet > Arrangementer > Workshop: Demensteknol...

Workshop: Demensteknologier i praksis

Demensteknologier i praksis
- om at forstå den hverdag, som teknologierne skal implementeres i
(Workshop 1)

Hør mere om et samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet, SDU og Welfare Tech, hvor vi har sat fokus på hvordan demensorienterede teknologier indgår i praksis på plejecentre. Vi har søgt svar på, hvilke udfordringer og muligheder det skaber.

Som deltager vil du:

Få indsigt i, hvorfor et salg af velfærdsteknologier ikke kun er et salg til en kommune, men også et salg til plejepersonalet samt borgeren og deres pårørende

Få indsigt i, hvordan både borgerens, de pårørendes og de sundhedsfagliges behov kan inddrages i udvikling og implementering af ny teknologi

Få viden om den sociale kontekst, som særligt demensteknologier skal virke i, og hvorfor det kan have afgørende betydning for teknologiens brand og udbredelse at forstå den sociale kontekst på plejecenter og i hjemmet

Få en øget forståelse for hvorfor teknologiudvikling også forudsætter en forståelse for, at teknologier ikke er færdigudviklede, før de er implementerede og aktivt taget i brug

Få nye værktøjer og tilgange til strategiudvikling og input til, hvordan studier af brugere såvel som indkøbere kan inddrages heri.

Deltagere fra kommunerne vil på workshoppen få bedre indsigt i, hvordan implementeringsprocessen forstås og tilgås af teknologivirksomhederne, samt hvordan plejecentre og indkøbere af teknologi kan få en mere aktiv rolle i udviklingsprocesserne.

Tid
Fredag den 2. februar 2018 kl 9 – 16:30

Sted
Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Øster Farimagsgade 5, Opgang E, 1353 København K

Arrangører
Welfare Tech – Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi
Brandbase Innovationsnetværk
Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Foreløbigt program

programmet opdateres på Welfare Techs hjemmeside

09:00 Netværk med kaffe og croissant

10:00 Velkomst
v/netværksleder Lene Vistisen, Welfare Tech & netværksleder, Judy Hermansen, Brandbase

10:15 Implementering af demensteknologier - indsigter, problematikker og muligheder
v/Simone Felding, Cand.scient.anth., videnskabelig assistent, Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

10:45 Når velfærdsteknologier møder praksis
v/ Ph.d., Post doc Nete Schwennesen, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

11:15 Pause

11:30 Sådan kan antropologien skabe værdi for din teknologiske virksomhed og i kommunen – om brugerinddragelse, brugerindsigt og brugerstudier
v/Ph.d., seniorrådgiver Steffen Jöhncke og erhvervskonsulent Bettina Skårup, Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

12:00 Paneldebat

12:30 Frokost

13:15 Erfaringer fra projektet – om virksomhedens erfaringer med antropologiske studier
Lene Vistisen, Welfare Tech, interviewer Jens Kristian Goth, GDV Technology og Rasmus Juhl Kallesøe, Applikator

13:45 Hvordan opleves teknologi-implementering indefra
v/implementeringskonsulent fra kommune

14:15 Kaffe & kage

14:45 Hvordan får vi bedre implementeringsprocesser?
v/ Ph.d., Seniorrådgiver, Steffen Jöhncke, Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

15:30 Lessons learned: 3 teknologivirksomheder, 2 forskere og 1 kommune svarer på spørgsmål

16:00 Netværk inkl. forfriskning & snacks

16.30 Tak for i dag

- - - - - -

Tilmeld dig her

Der er planlagt en opfølgende workshop den 27. februar 2018 kl. 13 – 16:30. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Kontaktpersoner

Bettina Skårup. Erhvervskonsulent, Institut for Antropologi på Københavns Universitet. bettina.skarup@anthro.ku.dk

Lene Vistisen. Netværksleder, Welfare Tech – Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. levi@welfaretech.dk