Etnografisk Eksploratorium – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Etnografisk Eksplorato...Etnografisk Eksploratorium

Etnografisk Eksploratorium er et forum og et rum (CSS. 4.1.12) til fremme af samarbejdende og eksperimenterende forsknings- og undervisningsaktiviteter på Institut for Antropologi med deltagelse af studerende og ansatte forskere.

EE danner ramme for forskellige projekt­formater med forskellige deltagere;

  • point-givende kurser,
  • frivillige forsknings­projekter,
  • intensive workshops og
  • workshops der løber over et eller flere semestre.

Vægten ligger på det eksplorative, dvs. det innovative og søgende.

EE har det etnografiske som omdrejnings­punkt og er derfor både tæt associeret med antropologi som disciplin og orienteret mod alle andre fag med etnografiske interesser. Samarbejde med andre fag på det Samfundsvidenskabelige Fakultet er derfor også et af EE’s formål, ligesom en eksponering over for en større offentligheder et vigtigt mål.

Læs mere om EE på EE's side under mereimellem.dk