Kurser og foredrag – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Antropologi > Antropologisk Analyse > Kurser og foredrag

Kurser og foredrag 

Antropologisk analyse tilbyder virksomheder og myndigheder introduktion til antropologien og kurser i etnografisk metode.

Her er eksempler på foredrag og kurser, men de kan også tilpasses i forhold til specifikke behov.

Hvad kan antropologien
Lær at gennemskue antropologiske metoder
Få hjælp til projektfokusering

Hvad kan antropologien (3 timers foredrag)

Hvordan adskiller antropologien sig fra andre videnskaber og andre metoder til at opnå viden om mennesker og deres handlinger? Få svar på det, samt på hvad det vil sige at studere noget antropologisk, og ikke mindst hvilke spørgsmål antropologien kan give svar på. En medarbejder fra Antropologisk Analyse vil give en overordnet indføring i antropologiens verden. Dette er et foredrag, som kan give projektledere i virksomheder og myndigheder inspiration til brugen af antropologisk analyse og metoder. Det vil desuden give konkrete eksempler på antropologiens anvendelighed og hvilken forskel antropologers arbejde har gjort for virksomheder og myndigheder.

Lær at gennemskue antropologiske metoder (workshop 2 dage)

Brugerdrevet innovation, brugerinvolvering, co-creation, fokusgruppe, etnografi, eksplorative interviews – begreberne er mange, når eksempelvis brugere skal involveres eller undersøges. I denne forbindelse bliver antropologiske metoder fremhævet for deres evne til at levere ny og relevant viden. For antropologer er metoden imidlertid ikke et mål i sig selv – i stedet er de metoder, som anvendes, en konsekvens af det, som vi gerne vil vide noget om. Lær derfor om den særlige antropologiske opmærksomhed på sociale fænomener, som har været med til at skabe de konkrete metoder, som antropologer anvender. Lær om vigtigheden af for eksempel deltagerobservation – og hvorfor investering af tid betaler sig.

På workshoppen vil vi komme under huden på de antropologiske metoder, men også på den antropologiske analyse. Her vil projektledere få et kvalificeret udgangspunkt for at stille krav til kvaliteten af for eksempel brugerstudier set fra et antropologisk synspunkt.

Få hjælp til projektfokusering (et antal timers forberedelse + møde)

I dette tilbud kan virksomheder eller myndigheder få kvalificeret hjælp til at konkretisere og formulere projekter med det formål at problemformulering, metode og analyse hænger sammen. En medarbejder fra Antropologisk Analyse går helt tæt på jeres konkrete projekt, undersøger og diskuterer, hvad der egentlig skal til for at opnå lige præcis den form for viden, I efterspørger.

Antropologisk Analyse har varetaget kursusforløb med introduktion til etnografiske metoder, interviews og analyse for bl.a. Socialforvaltningen i Københavns Kommune, Coloplast A/S og University College Copenhagen (Blågårds Seminarium). I lighed med alle andre opgaver har Antropologisk Analyse sammensat program og indhold i tæt samarbejde med kunden, så det nøje har modsvaret deres aktuelle behov og ønsker.

Antropologisk Analyse var i 2012 en del af Copenhagen Summer University, da vi udbød faget Forankringsledelse.

I 2013 vil vi igen være på programmet for Copenhagen Summer University med et kursus i antropologisk metode og analyse – mere information herom følger her på siden.

Tilbage til toppen