Projektformer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Antropologi > Antropologisk Analyse > Projektformer

Projektformer

Studenterprojekter
Rekvireret forskning
Samfinansieret forskning

Antropologisk Analyse tager altid med glæde imod henvendelser om mulige samarbejdsprojekter af enhver art. Uanset, hvor afklaret du er med, hvad du har brug for, er du velkommen til at kontakte os, så vi i fællesskab kan finde frem til den rette model i dit tilfælde.

Antropologisk Analyse arbejder primært med tre forskellige projektformer, som er beskrevet nedenfor. Vi holder fast ved, at vi er en universitetsbaseret virksomhed, og vi søger derfor altid efter forsknings- eller uddannelsesperspektivet i vores projekter, fx ved inddragelse af forskere og studerende. Vi tror på, at det også er til fordel for vores samarbejdspartnere.

Ud over egentlige projekter yder Antropologisk Analyse gerne og uden beregning almindelig, kortfattet information og vejledning om antropologiske emner og forskning, fx på telefon eller mail, mens projektsamarbejder baserer sig på nærmere skriftlige aftaler.

Studenterprojekter

Her består Antropologisk Analyses rolle primært i at formidle kontakten mellem virksomheder og studerende, og denne ydelse er gratis.

Specialer: Et studenterprojekt kan være et samarbejdsprojekt i forbindelse med et speciale, hvor en studerende gennemfører sit antropologiske feltarbejde og skriver sit speciale i samarbejde med virksomheden / organisationen. Der indgås en kontrakt om samarbejdet mellem de tre parter (virksomhed, studerende og universitet). De fleste projekter planlægges i september, hvor de studerende skal skrive planen for deres specialeforløb, så indledende kontakt i god tid i forår og sommer har størst chance for at lede frem til et samarbejde. Virksomheder kan også vælge at lægge deres projektidé ud gennem fakultetets Projekt- og Karrierevejledning.

Praktikanter: En anden form for studenterprojekt er praktik / projektorienteret forløb, som på Institut for Antropologi ligger på 5. semester (3. år) af bacheloruddannelsen. Praktikanten tilknyttes virksomheden eller organisationen med henblik på at udvikle sine faglige færdigheder og erfaringer, og virksomheden får en top-motiveret og fagligt kyndig medarbejder i typisk 4 måneder (efterårssemestret). Virksomheden skal have en akademisk uddannet medarbejder ansat – ikke nødvendigvis en antropolog – der kan fungerer som supervisor for praktikanten i det daglige. Der indgås kontrakt om forløbet mellem de tre parter (virksomhed, studerende og universitet).

Rekvireret forskning

Denne aktivitet fungerer efter universitetets regler for indtægtsdækket virksomhed, og finansieres af rekvirenten, det vil sige den virksomhed eller organisation, som vi samarbejder med.

Vi løser mange forskellige former for forsknings- og udredningsopgaver på konsulentbasis – fra brugerundersøgelser over evalueringer til organisationsstudier. Vi gennemfører en forhandling om opgavens løsning og underskriver en kontrakt på indhold, tidsplan og rettigheder. Antropologisk Analyses leder er fast projektleder, og der tilknyttes efter behov antropologisk uddannede projektmedarbejdere, aflønnet studentermedhjælp og faglig sparring med instituttets forskere. I nogle tilfælde medvirker forskere i større omfang.

Samfinansieret forskning

Denne aktivitet fungerer efter universitetets regler for samarbejde med virksomheder og organisationer, hvor der er en fælles forskningsmæssig interesse.

Mange forskellige former for projekter – også de meget anvendelses-orienterede – kan falde ind under denne type samarbejde. Institut for Antropologi har en bredt sammensat forskning, som meget gerne udvikles med nye temaer og vinkler med inspiration fra samarbejdspartnere. Som i tilfældet med rekvireret forskning (se ovenfor) indgås kontrakt om tidsplan, indhold og rettigheder. Antropologisk Analyses leder er fast projektleder, og der tilknyttes efter behov antropologisk uddannede projektmedarbejdere / videnskabelige assistenter, aflønnet studentermedhjælp og inddragelse af instituttets forskere.

Tilbage til toppen