Ph.d.-stipendiater – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Ansatte > Ph.d.-stipendiater

Sofie Rosenlund Lau

Sofie Rosenlund Lau

Postdoc, Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

Regional specialisering: Danmark, Vestafrika (Sierra Leone)

Tematisk specialisering: Jeg er uddannet  farmaceut med speciale i samfundsfarmaci og en primær interesse for, hvordan medicin opfattes og bruges af både individ og samfundet. I kraft af min uddannelse har jeg en bred forståelse for lægemidlers udvikling og anvendelse. Mit kandidatspeciale omhandlede patientkommunikation på et hospital i Sierra Leone, hvilket fik mig til at interessere mig for medicinsk antropologi  og medicinsk pluralisme i lyset af den vestlige medicins indvirkning på sygdomsopfattelser og sundhedsadfærd.

Aktuel forskning

Projekttitel: Paradoxes of Prevention: Disclosing statin use in Denmark

Som ph.d. studerende på Institut for Antropologi er jeg del af det tværfakultære projekt LIFESTAT – at leve med statiner, hvor jeg i samarbejde med lektor Bjarke Oxlund skal undersøge, hvordan og med hvilke konsekvenser primær forebyggelse af hjertekarsygdom har vundet indpas i det danske sundhedsvæsen og hos den enkelte dansker. Projektet har fokus på personer i primær forebyggende behandling med statiner, dvs. folk uden påvist hjertekarsygdom eller diabetes, men som har fået vurderet en forhøjet risiko for udvikling af hjertekarsygdom senere i livet.

Der er derfor tale om en tilstand (forhøjet kolesterol) uden synlige symptomer, som behandles med livslang medicinering. Statiner er den mest anvendte medicin i Danmark og den stigende behandlingen er på mange måder en konsekvens af et skifte fra fokus på den syge krop til et fokus på “kroppen i risiko”. Men hvorfor vælger nogle livslang behandling, mens andre fravælger det? Hvordan forholder folk sig til risiko forbundet med både tilstanden forhøjet kolesterol og behandlingen med stationer? Og hvordan udspiller sygdomsopfattelser og behandlingsadfærd sig i klinisk praksis og hverdagslivet?

Ph.d.-projektet er tilknyttet forskningsgruppen Health and Life Conditions på Institut for Antropologi men vil ske i samarbejde med andre faggrupper fra bl.a. Institut for Biomedicin, Folkesundhedsvidenskab og Almen Medicin, og Institut for Formidling og Kommunikation.

ID: 40721220